Om oss

Vi, är än så länge bara jag, Magnus, men tanken är att om någon annan med efternamn Kazen vill publicera sina bilder här så finns möjlighet.

Så vem är jag?

En glad, för det mesta, 4-barns pappa som älskar Gud, min familj, musik och foto i nämnd ordning.
Till vardags jobbar jag som kameratekniker för att få råd att göra det jag verkligen vill, visa andra vilken fantastisk och stor Gud vi har.

Att se den natur Gud skapat genom kameraögat är mer än att fånga det vackra, det avslöjar strukturen, ordningen och komplexiteten som vittnar om den noggrannhet och intelligens som ligger bakom.

Vi är skapade till Guds avbild står det.
Gud beskriver sig själv som en kärleksfull far som är beredd att göra allt för sina barn. Men han beskrivs även som den rättvise, den skapande, den kärleksfulle, den nyfikne, den uppfinningsrike, den närvarande den totalt osjälviske, den …

Alla de dragen finner vi hos oss människor. Vi skapar, vi uppfinner, vi älskar, vi vill åtminstone vara närvarande för våra familjer, vi vill se rättvisa skipas, vi är nyfikna på hur saker fungerar, vi är fullständigt osjälviska…

Kanske vårt behov av Gud speglas mest i hur vi som avbild inte lyckas komma ens i närheten.

Som fullständigt osjälvisk gav Gud sitt liv för oss, det är en osjälviskhet vi aldrig kan leva upp till på egen hand.

Därför behöver i alla fall jag vara nära Gud varje dag för att smittas av hans sätt att se världen.

Ett av de sätten är att se den genom kameran.